Yhdistysksen esittely

Toiminta-alue

 
Yhdistys rajoittuu pitkästi vesirajaan, mereen ja näin ollen vesilinnunmetsästyksellä on alueella pitkät perinteet. Myöskin metsäkanalintujen pyynti on arvossaan ja salskeita kuusikoita ja männiköitä löytyy jossa metsonkin on hyvä elellä. Alueellamme on voimakas hirvikanta. Myöskin ensimmäiset metsäkauriin pyyntiluvat on saatu ja pääsemme harjoittelemaan sen pyyntiä. Unohtaa ei voi voimakasta pienpetojen vähennystä jota metsästäjät suorittavat. Vuosittain pyydetään lukuisa määriä vieraspetoja (supikoira, minkki) yhdistyksen alueelta. Samoin myös ketun ja näädänkin metsästykseen löytyy taitajia.

Metsästys ja luonnossa liikkuminen ovat alueellamme asukkaille erittäin tärkeitä harrastuksia!


Tehtävät

Riistanhoityhdistyksen tehtäviä ovat mm.
1) suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa;
2) edistää riistanhoitoa;
3) suorittaa metsästyksen valvontaa; sekä
4) suorittaa muut sille säädetyt tai määräätyt tehtävät

Riistanhoitoyhdistys järjestää vuosittain 2-3 metsästäjätutkintokoulutusta ja näiden jälkeen metsästäjätutkintotilaisuudet. Yhdistys järjestää kevään, kesän ja syksyn aikoina useita ampumakoetilaisuuksia, joissa "pyyntilisenssiä" uusitaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.